มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ กลุ่มการรับโควตา ประจำปี 2556

E-mail Print PDF

สำนักงานรับนักศึกษา

มทร.ล้านนา ตาก จัด“เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

E-mail Print PDF

 

alt

                     เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 มทร.ล้านนา ตาก นำโดย ผศ.อวยพร บัวใบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผอ.กองบริหารทรัพยากร อาจารย์ก่อเกียรติ ศุภพิมล ผอ.กองการศึกษา ร่วมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคคลากร และนักศึกษา จัดงาน “เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ วิหารหลวงพ่อมงคล

                งานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกครั้งนี้ มีการเทศน์ทำนองแหล่ (ฉบับย่อ) รวม 13 กัณฑ์ จากพระครูปลัดสิน ภูริทตฺโต (พระครูสิน) และพระปลัดเขตฐวัชร์ วชิรญาโณ (พระปลั๊ก) และยอดจากการทำบุญครั้งนี้ทั้งสิ้น 85,693 บาท เพื่อนำไปบูรณปฏิสังขรณ์วิหารหลวงพ่อมงคลต่อไป

alt  alt

alt  alt

alt  alt

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

E-mail Print PDF

 

alt

              วันที่ 7 ธันวาคม  2555 มทร.ล้านนา ตาก โดย ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผอ.กองบริหารทรัพยากร เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพระเจ้าตาก ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34  อำเภอเมือง จังหวัดตาก

มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการทำความดีเพื่อพ่อ

E-mail Print PDF

 

alt

                  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 มทร.ล้านนา ตาก นำโดย ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผอ.กองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัด“โครงการทำความดีเพื่อพ่อ”เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

                 กิจกรรมประกอบด้วย ช่วงเช้า จัดกิจกรรมปล่อยปลา  ร่วมกับ ชาวบ้านตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แหล่งน้ำแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน

                ช่วงเย็น จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วิหารหลวงพ่อมงคล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

alt  alt

alt  alt

มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

E-mail Print PDF

 

alt

                                  ส่วนงานพยาบาล งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดตาก และโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ซึ่งในครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก 

alt  alt

alt  alt

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

E-mail Print PDF

 

alt

                        เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  เบ็ญจลักษณ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ภูมิใจ สอาดโฉม อาจารย์วันดี  พูนพจน์มาศ อาจารย์ทัศนะ ถมทอง อาจารย์อนุรัตน์ เทวตา อาจารย์สนธยา ทองอรุณศรี  เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ในนามตัวแทนของ มทร.ล้านนา ตาก เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ บริเวณเวทีกระทงสายริมแม่น้ำปิง อ.เมือง จ.ตาก เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

alt  alt

alt  alt

คณะศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ตาก มอบทุนสนับสนุนโครงการ“TSAE Auto Challenge 2012-2013 Student Formula”

E-mail Print PDF

 

alt

                เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 คณะศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ตาก นำโดย นายสุทธิรักษ์ หลิมวัฒนา(และคณะศิษย์เก่าที่ไม่ประสงค์ออกนาม) ได้มอบทุนสนับสนุน จำนวน 44,444 บาท ให้แก่ตัวแทนผู้จัดทำ “TSAE Auto Challenge 2012-2013 Student Formula” ซึ่งอาจารย์ก่อเกียรติ ศุภพิมล ผอ.กองการศึกษา ผศ.ไพโรจน์ จันทร์แก้ว ผศ.ประสาท เจาะบำรุง และอาจารย์อนุรัตน์ เทวตา เป็นตัวแทนรับมอบ

               ซึ่งการมอบทุนสนับสนุนในครั้งนี้ ทางคณะศิษย์เก่าได้เล็งเห็นถึงความตั้งใจของนักศึกษาและอาจารย์ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้ ประสบการณ์จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างวิจัยด้านวิศวกรรมยานยนต์ รวมถึงกระบวนการทำงานเป็นทีม

                   ทาง มทร.ล้านนา ตาก ขอขอบพระคุณทางคณะศิษย์เก่า และจะตั้งใจพัฒนาส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อไป

alt  alt

alt  alt

มทร.ล้านนา ตาก ส่งมอบผลงาน “สหกรณ์พลังงานทดแทน”

E-mail Print PDF

 

alt

                    เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2555 ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผอ.กองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยอาจารย์สันติภาพ โคตทะเล และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ภายใต้ชื่อ ทีม “คน-ป่าต้นน้ำ” ร่วมส่งมอบ “สหกรณ์พลังงานทดแทน” ซึ่งเป็นผลงานชนะเลิศในการประกวดแข่งขันโครงการ “เยาวชน อาสา พัฒนาพลังงานชุมชน”  ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน และบริษัท  ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างแหล่งพลังงานทดแทนแบบผสมผสานให้แก่ชุมชนพื้นที่เป้าหมาย ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านห้วยจะกือ ต.แม่หละ อ.แม่สอด จ.ตาก

                   ซึ่งในการลงพื้นที่สร้างผลงาน ของทีมเยาวชนอาสา มีทีมที่ปรึกษาโครงการ (Coaching Team) และสมาชิกในชุมชน ให้ความช่วยเหลือสนันสนุน ดูแลความเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างจริงจังต่อไป

alt  alt

alt  alt

มทร.ล้านนา ตาก ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

E-mail Print PDF

alt

มทร.ล้านนา ตาก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ในวันศุกร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

E-mail Print PDF

alt

มทร.ล้านนา ตาก คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง

E-mail Print PDF

 

alt

               มทร.ล้านนา ตาก นำโดย ผศ.อวยพร บัวใบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผอ.กองบริหารทรัพยากร อาจารย์ก่อเกียรติ ศุภพิมล ผอ.กองการศึกษา ร่วมกับคณาจารย์เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2555 ทั้งสิ้น 7 รางวัล ดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท 2.รางวัลชนะเลิศ การประกวดสภาพการลอย 3.รางวัลชนะเลิศ การประกวดขบวนแห่ 4.รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงปิดท้าย 5.รองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดกระทงนำ 6.รองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดการเชียร์ และ 7.รางวัลชมเชย การประกวดกระทงกะลา

               รางวัลทั้งหมด นำมาซึ่งความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดตาก และแสดงถึงศักยภาพความสามัคคีกลมเกลียวของพวกเรา ชาว มทร.ล้านนา ตาก

alt  alt

 

alt  alt

Page 1 of 4

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  Next 
  •  End 
  • »

 

 

You are here: หน้าหลัก