มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555

Print

 

ประเภทรับตรง  

 

                 1.      ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ  ปวช.  หรือ  ม.6  ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาตรี  4  ปี

-          เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  15  ธันวาคม  2554   -  29  กุมภาพันธ์  2555 

           ผ่านระบบการรับสมัคร  http://info.rmutt.ac.th

-          รับสมัครด้วยตนเอง   25 –29  กุมภาพันธ์  2555

            ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 

 

2.      ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ  ปวช.  หรือ  ม.6  ต้องการเรียนต่อระดับ  ปวส.

3.      ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ  ปวส.  ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาตรี  (เทียบโอน)

-          เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  3  มกราคม  -  29  กุมภาพันธ์  2555 

           ผ่านระบบการรับสมัคร  http://entrance.rmutl.ac.tn/Bh/

-          รับสมัครด้วยตนเอง   25 –29  กุมภาพันธ์  2555 

 

 

สำนักงานรับนักศึกษา   055 511832   หรือ  055 515900  ต่อ 300

 

 

 

You are here: News ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555