โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

วันพุธ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ระดับปริญญาตรี เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ดาวน์โหลดกำหนดการ

กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  << คลิก 

  ไฟล์ PDF  จำเป็นต้องมีโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์  ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับการเปิดไฟล์  PDF ได้จากเว็บไซต์ http://get.adobe.com/reader/

 

 

 

ภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆ

อบรมจรรญาบรรณวิชาชีพครู อบรมจรรญาบรรณวิชาชีพครู
Duration: 23214
Date: April 30, 2014
Views: 7

เข้าสู่ระบบลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

facebook RMUTL