โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบ 2 และรอบ 3
พุธ 26 เมษายน 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบ 2 และรอบ 3สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์งานรับนักศึกษา มทร.ล้านนาตาก http://entrance.tak.rmutl.ac.th/ไฟล์ pdf ประกอบการรับ  http://entrance.tak.rmutl.ac.th/file/round2-3.pdf >> อ่านต่อ


กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2560
พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 25601.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน ที่ www.entrance.rmutl.ac.th/Bh เมนูที่ 27ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป2.ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 20 - 23 เมษายน 2560  ตามวัน เวลา ที่เปิดให้บริการ >> อ่านต่อ


พิมพ์ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประเภท โควตา ปีการศึกษา 2560
อังคาร 27 ธันวาคม 2559

พิมพ์ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประเภท โควตา ปีการศึกษา 2560ให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัย ฯ พิมพ์ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา ตามรายชื่อในแต่ละสาขาวิชา จากลิงค์  http://regis2.rmutl.ac.th/entrance60/regispay/ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก แนะแนวการศึกษา โรงเรียนเถินวิทยา จ.ลำปาง
ศุกร์ 2 ธันวาคม 2559

2 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำโดย ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวยการกองการศึกษา และ อาจารย์รุ่ง หมูล้อม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมทีมงาน เข้าร่วมแนะแนวการศึกษา หลักสูตรและสมัครนักเรียนรอบโควตาโครงการเรียนดี ที่โรงเรียนเถินวิทยา ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ซึ่งนักเรียนต่างให้ความสนใจสอบถามข้อมูลและเขียนใบสมัครเป็นจำนวนมาก >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก แนะแนวการศึกษา รร.บ้านตากประชาวิทยาคาร
ศุกร์ 11 พฤศจิกายน 2559

11 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้เข้าแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาศึกษา 6 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรการศึกษา สาขา และคณะต่างๆ ที่เปิดรับสมัครในรอบโควตา รับตรงและแอดมินชั่น >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมงานวันสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๙
เสาร์ 1 ตุลาคม 2559

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นายอัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ณ ห้องราชพฤกษ์ ๑ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๔ แห่งราชวงศ์จักรี... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ ปวช. และ ปวส.
พุธ 18 พฤษภาคม 2559

18 พ.ค. 59 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา นอกจากนี้มีการมอบเกียรบัตรและทุนแก่นักศึกษาเรียนดี และมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปกครองนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีและนักศึกษาที่สอบผ่านนักธรรมชั้นตรี อีกทั้งมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมการแนะแนวการทำงาน การเปิดรับสมัครจากบริษัท นิวเทค เทคโนโลยี่ จำกัด >> อ่านต่อ


โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ นศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เสาร์ 14 พฤษภาคม 2559

14 พฤษภาคม 2559 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องพะยอม อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการจัดโครงการเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตครูวิชาชีพทีตรงตามความต้องการของตลาด และศึกษาวิชาการด้านอาชีพเพื่อที่จะได้บูรณาการความรู้ทางวิชาชีพครู และควา... >> อ่านต่อ


ตารางคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admisstions) ประจำปีการศึกษา 2559
ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2559

ตารางคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admisstions) ประจำปีการศึกษา 2559 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 23