โลโก้เว็บไซต์ เครื่องฉายแสงจากหลอดแอลอีดี (LED)รักษาภาวะเด็กตัวเหลือง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เครื่องฉายแสงจากหลอดแอลอีดี (LED)รักษาภาวะเด็กตัวเหลืองคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ตาก ร่วมกับ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ผลิตเครื่องฉายระบบแสงจากหลอดแอลอีดี (LED) สำหรับรักษาภาวะเด็กตัวเหลืองในทารกแรกเกิด โดยรองศาสตราจารย์ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนมอบเครื่องดังกล่าวแก่โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก วันนี้ (10มิ.ย.58) รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวว่า ราชมงคลล้านนาเรามุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ สามารถคิดโจทย์ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชนสำหรับเครื่องฉายระบบแสงจากหลอดแอลอีดี (LED) สำหรับรักษาภาวะเด็กตัวเหลืองในทารกแรกเกิดนี้นับว่าเป็นผลงานของนักศึกษาที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการแพทย์และจะเป็นต้นแบบในการต่อยอดความคิดให้กับนักศึกษารุ่นต่อไปสำหรับการต่อยอดทางธุรกิจนั้นอาจจะเป็นแนวทางการพัฒนาต่อไปของมหาวิทยาลัยฯ