โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก สุดเจ๋ง ได้รับคัดเลือกให้ใช้ชุดอุปกรณ์พัฒนาผลงานจริงจาก NECTEC IoT Camp 2016 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก สุดเจ๋ง ได้รับคัดเลือกให้ใช้ชุดอุปกรณ์พัฒนาผลงานจริงจาก NECTEC IoT Camp 2016นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา ตาก เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) โครงการ NECTEC Internet of Things Camp 2016 แอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเสียงผ่านระบบคลาวด์ (NETPIE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ซึ่งเป็นผลงานของนายสิทธิคม ประเสริฐ และนายพีรยุทธ อภิวงค์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.เอกลักษณ์ สุมนพันธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา