โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัด มทร.ล้านนา ตาก  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัด มทร.ล้านนา ตาก


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัด มทร.ล้านนา ตาก จำนวน 1 อัตรา
โดยให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่
20 ตุลาคม 2559 

อ่านรายละเอียดได้ที่ << คลิ๊ก