โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ขอเชิญผู้ที่สนใจยื่นประมูลให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม อาคารมุมทิศเหนือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศ ขอเชิญผู้ที่สนใจยื่นประมูลให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม อาคารมุมทิศเหนือ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
เรื่อง ขอเชิญผู้ที่สนใจยื่นประมูลให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม อาคารมุมทิศเหนือ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ << คลิ๊ก