โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์


ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ตำบลไม้งาม  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก      จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิ๊ก