โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก แนะแนวการศึกษา รร.บ้านตากประชาวิทยาคาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก แนะแนวการศึกษา รร.บ้านตากประชาวิทยาคาร


11 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้เข้าแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาศึกษา 6 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรการศึกษา สาขา และคณะต่างๆ ที่เปิดรับสมัครในรอบโควตา รับตรงและแอดมินชั่น

ภาพเพิ่มเติม << คลิ๊ก