โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก แนะแนวการศึกษา โรงเรียนเถินวิทยา จ.ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก แนะแนวการศึกษา โรงเรียนเถินวิทยา จ.ลำปาง


2 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำโดย ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวยการกองการศึกษา และ อาจารย์รุ่ง หมูล้อม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมทีมงาน เข้าร่วมแนะแนวการศึกษา หลักสูตรและสมัครนักเรียนรอบโควตาโครงการเรียนดี ที่โรงเรียนเถินวิทยา ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ซึ่งนักเรียนต่างให้ความสนใจสอบถามข้อมูลและเขียนใบสมัครเป็นจำนวนมาก


แนะแนว เถินวิทยา ลำปาง

facebook > pr rmutl