โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


18 ธันวาคม 2559 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่น 58 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายสรุปในหัวข้อ "ภารกิจการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย" โดย ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี

ภาพเพิ่มเติม << คลิ๊ก