โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมงาน กีฬา เขียว-แดง สัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ขอเชิญร่วมงาน กีฬา เขียว-แดง สัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตาก


มทร.ล้านนา ตาก ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "เขียว-แดง สัมพันธ์" วันที่ 16 มกราคม 2560 ที่สนามฟุตบอล เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป