โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4


ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2560

ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

>> รายละเอียดแนบ