โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต


ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก ร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้นล่าง เวลา 08.30 - 12.00 น.