โลโก้เว็บไซต์ ประชุมโครงการขับเคลื่อนจังหวัดตากเมืองน่าอยู่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประชุมโครงการขับเคลื่อนจังหวัดตากเมืองน่าอยู่


29 มีนาคม 2560 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมกับ ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าร่วมประชุมนำเสนองบประมานโครงการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โครงการขับเคลื่อนจังหวัดตากเมืองน่าอยู่ ที่โรงแรมรามาการ์เดนท์

ภาพเพิ่มเติม << คลิ๊ก