โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบ 2 และรอบ 3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบ 2 และรอบ 3


ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบ 2 และรอบ 3
สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์งานรับนักศึกษา มทร.ล้านนาตาก http://entrance.tak.rmutl.ac.th/
ไฟล์ pdf ประกอบการรับ  http://entrance.tak.rmutl.ac.th/file/round2-3.pdf
เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/EntranceTak/