โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์และช่างเทคนิค | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์และช่างเทคนิค


ผู้สอบผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 รายงานตัวในวันอังคารที่  23  พฤษภาคม  2560

สามารถดาน์วโหลดได้  ที่นี้