โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครงาน

มทร.ล้านนา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2560
จันทร์ 11 กันยายน 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 24 และ 27  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2548 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 17  ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
จันทร์ 11 กันยายน 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป โดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรกำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพ... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการและสายสนับสนุน
อังคาร 5 กันยายน 2560

ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  13 - 27  กันยายน  2560 สามารถดาวน์โหลดประกาศได้>>>ที่นี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้>>>ที่นี้   >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค
พุธ 12 กรกฎาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิคสามารถดาวน์โหลดได้  ที่นี้ >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค
อังคาร 13 มิถุนายน 2560

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่  13  มิถุนายน  ถึงวันศุกร์ที่  7  กรกฎาคม  2560ดาวน์โหลดใบสมัครได้ >>>>ที่นี้ดาวน์โหลดรายระเอียดการสมัคร>>> >> อ่านต่อ


ประกาศผลสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ และตำแหน่งช่างเทคนิค
ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560

รายงานตัวในวันจันทร์ที่  12  มิถุนายน  2560  เวลา 8.30 น.ดาวน์โหลดได้>>>ที่นี้ >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์และช่างเทคนิค
จันทร์ 5 มิถุนายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ และตำแหน่งช่างเทคนิคคัดเลือก ในวันพุธที่  7  มิถุนายน  2560สามารถดาน์วโหลดได้>>> ที่นี้ >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้จัดการหอพัก
พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560

            ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ   รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์และช่างเทคนิค
อังคาร 16 พฤษภาคม 2560

รับสมัครตั้งแต่วันที่  18  พฤษภาคม  2560  ถึงวันที่  2 มิถุนายน  2560สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้  ที่นี้รายละเอียด >> อ่านต่อ


ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ และตำแหน่ง ช่างเทคนิค
อังคาร 9 พฤษภาคม 2560

คัดเลือก  ในวันจันทร์ที่  15  พฤษภาคม  2560รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก  ดาวน์โหลด >>> ที่นี่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 31